JUUL&NIELSEN

Ny Regnbueklub

INSTITUTIONSBYGGERI SOM LAVENERGI KLASSE 1
Børn & Unge i Aarhus Kommune udbød i efteråret 2009 opgaven med at opføre en ny institution for unge med varig nedsat funktionsevne. Opgaven blev udført i totalentreprise af Juul & Nielsen med Bascon som ingeniør.

Den nye lavenergi institution indeholder blandt andet et produktionskøkken samt en  række forskellige aktivitetsrum, såsom sportshal, musikrum, well­nessrum, værksted og keramikrum.
Bygningen har herudover et orangeri på 65 m². Derudover er der udgang til 65 m² gårdhave/åbent atrium midt i bebyggelsen. Bebyggelsen rummer også et mindre kontor- og personaleafsnit.
Huset er bygget op af seks traditionelle længer med sadeltag, der er rykket helt tæt sammen, så de danner én bygningskrop. Gangarealer minimeres og inddrages i opholdzoner.
Længerne forskyder sig og danner meget varierede ude- og inderum, der er med til at give bygningen et landsbyagtigt præg, som er imødekommende og venligt. Loftet er løftet til kip i café, netcafé og sportshal. Det giver et rummeligt udtryk med masser af lys og luft.

Den nye bygning er placeret i niveau med det omgivende terræn for at tilgodese kørestolsbrugere.

Endvidere er der i projektet lagt stor vægt på udearealer, som skal aktivere de unge. Der er indrettet blandt andet sansehave, boldbane, nedgravet trampolin og mooncarbane.
Alle vinduer og terrassedøre er udført i træ og aluminium med energiruder, og alle adgangsdøre fremstår i aluminium. Hovedindgangsdøre er med automatisk døråbner.

>> Referenceark til download

Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk