JUUL&NIELSEN

Ny Multisal – Gentofte HF

NYE FÆLLES FACILITETER
Gentofte HF har ca. 300 kursister, men mangler et sted hvor hele skolen kan samles til fællesarrangementer. Derfor opføres en ny multisal, som også vil kunne løse problemer omkring afholdelse af skriftlige eksaminer og vil give forbedrede idrætsfaciliteter.

Udover den nye multisal skal der foretages ombygning af eksisterende gymnastiksale.

Skolen er bevaringsværdig i klasse 2 og arealet ned mod søen ejes af kommunen og er erklæret fredskov, derfor vil den nye multisal inddrage en stor del af den nuværende skolegård. Multisalen sammenbygges med det nuværende studiecenter fra 2004, som ombygges til omklædningsfaciliteter. Samtidig ombygges de eksisterende bevaringsværdige gymnastiksale til undervisningslokaler.

OVERTAGELSE AF BYGGESAG EFTER KONKURS
I forbindelse med tidligere hovedentreprenørs konkurs afgav vi laveste tilbud på at gennemføre den resterende del af 1. etape og etape 2.

NYBYGNINGEN
Den nye Multisals konstruktion udføres i beton med vægge, synlige søjler og selvbærende TTS tagelementer, som spænder fra facaden og ind til sammenbygningen med studiecentret. Loftshøjden bliver ca. 6 meter.

Indvendigt beklædes multihallens vægge med akustiske overflader af lodrette trælister / sort isolering. Udvendig beklædes både multihal og det tidligere studiecenter med lameller, så de sammenbyggede bygninger får en fælles identitet.

Multihallens indvendige dimensioner er 24 x 20 meter og der vil blive optegnet baner til forskellige sportsgrene. Der etableres i den ene gavl en udtrækstribune, der kan fungere ved teaterforestillinger og ved modsatte gavl etableres en fast sceneopbyning.

FAKTA

Adresse: Dahlensstræde 5, Gentofte

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Rubow Arkitekter A/S

Rådgivende Ingeniør: Sloth Møller Rådg. Ing. A/S

Bygherre: Gentofte HF

 Bygherrerådgiver: Emcon A/S

Udførselsperiode: 2017—2018

Byggesum: Etape 1 7,8 mio. - Etape 2 16,6 mio.

 

Gerbrandskolen

3 etagers nybygning samt ombygning af faglokaler giver en mere overskuelig inddeling og sammenhængende struktur
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk