JUUL&NIELSEN

Margarethagården

Helsingør Kommune ønskede at renovere og udvide Helsingør Lokalcenter, afd. Margarethagården, da de nuværende fysiske rammer var utidssvarende og utilstrækkelige til, at kommunen kunne drive en moderne børne-, unge- og familieinstitution.

BEDRE RAMMER FOR 16  BØRN OG TO FAMILIER
Fremadrettet indrettes Margarethagården til at kunne rumme 16 børn og unge samt 2 familier med børn, som har behov for socialpædagogisk behandling.

Den daværende ejendom bestod af den oprindelige hovedbygning på 336 m² samt 2 stk. sidefløje med hertil hørende mellembygninger på i alt 290 m²

De to sidefløje blev nedrevet for at gøre plads til to nye identiske tilbygninger, hver indrettet med 8 værelser, vagtværelse, køkken, fællesrum, kontor, bryggers etc. De to nye tilbygninger blev placeret samme sted som de eksisterende samt i forlængelse heraf.

Boenhederne i de nyopførte sidebygninger blev opført som passivhus-byggeri.

Taget er belagt med sedum-mos og facaderne opført i kemikaliefrit træ.

HOVEDBYGNING RENOVERES
Hovedbygningen blev renoveret, således at der i stueplan indrettes kontorer og aktivitetsrum, og på 1. sal to familieboliger.

Arealet mod nord blev omdisponeret, således at der blev plads til p-pladser med parkering tæt på hovedbygningen samt mellem træerne i en vis afstand fra hovedbygningen.

 

FAKTA

Adresse: Nordre Strandvej 450, Hornbæk

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Bjerg Arkitektur A/S

Rådgivende Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S

Bygherre: Helsingør Kommune

Udførselsperiode: 2012—2013

Byggesum: 18,6 mio. kr.

Skovskolen

Skovskolen i Nødebo er blevet beriget med en 820 kvm ny bygning udført i træ. Den nye bygning rummer primært undervisningslokaler, fælles rum og grupperum.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk