JUUL&NIELSEN

Magneten - Nyt aktivitetscenter

Magneten er et aktivitetscenter i Frederiksberg Kommune målrettet flere forskellige grupper. Lokalerne vil i første omgang blive anvendt til aktiviteter for meget forskellige brugergrupper – mennesker med psykiske handicaps i beskæftigelses- og aktivitetstilbud, musikere og kampsportsudøvere.

DISPONERING OG INDRETNING AF BYGNINGEN
Bygningen er disponeret således, at der skabes bedst mulig og relevant sammenhæng mellem aktiviteter: De aktivitetstilbud, som er rettet mod borgere med autismespektrumforstyrrelser eller bevægelseshandicap, er placeret tæt på parkeringsplads og grønne arealer. De udadvendte aktiviteter, Musik, Idræt og Ungegruppen, er placeret mod syd.

Nordfløjen rummer i stueetagen projektværksted/atelier i direkte tilknytning til butik og i den vestligste del mod Grøndalen den ene af de to autistgrupper.
Den anden autistgruppe placeres på 1. sal mod Grøndalen. På nordsiden af bygningen etableres nyt adgangstårn med trappe, elevator, toiletter og rengøringsrum. Hermed skabes direkte intern forbindelse i huset og mellem de to autistgrupper. Administrationen er ligeledes placeret på 1. sal.

Midterfløjen rummer i stueetagen hovedindgang/foyer, med elevatorlift til kælder og 1. sal, fælles kantine med produktionskøkken samt faciliteter for driftspersonalet.
Dagtilbud/daghjem er placeret på 1. sal. med adgang fra foyeren. Dagtilbuddet har desuden direkte adgang til den ene af de to kampsportssale i sydfløjen og kan i dagtimerne udvide sit brugsareal og aktivitetstilbud med fysisk træningsmulighed.

I sydfløjen er idrætstilbuddet/de to kampsportssale samlet på 1. sal med mellemliggende adgangstrappe, elevator og klubkontor. Ungegruppen er placeret i sydfløjens stueetage med direkte adgang til kantinen, musiktilbud og kampsport/idræt på 1. sal. Musik er placeret i sydfløjens vestligste hjørne, hvor stort fælles øverum, kontor og projektrum placeres i stueetagen og 4 større øverum i kælder. Øverum udføres som ’boks-i-boks’ konstruktioner med decentrale ventilationsanlæg.

I kælderen etableres, foruden øverum, bade- og omklædningsfaciliteter for idræt, særskilt personalebad og omklædning samt rengøringsrum.

 

FAKTA

Adresse: Bernhard Bangs Allé 43, Frederiksberg

Totalentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Rubow Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: Dominia A/S

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Udførselsperiode: 2014-15

Byggesum: 38 mio. kr. 

Hjortespringbadet

Efter mere end 40 år som friluftbad blev Hjortespringbadet overdækket. Vi har bl.a. monteret de nedhængte lofter over bassinerne
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk