JUUL&NIELSEN

KU Science 782-74

Renovering af 45 laboratorier fordelt på 5 blokke.
Bygning 782-74 indeholder funktioner for henholdsvis Institut for Human Ernæring – IHE og Institut for Fødevarevidenskab –IFV. Institutterne ombygges kun delvist.

BYGNINGEN ER I DRIFT UNDER OMBYGNINGEN
Derfor blev ombygningen udført i tæt samarbejde med brugere og byggeledelse, der således deltog aktivt i tidsplanlægningen. Der blev udvist stor fleksibilitet i udførelsen og de mest tunge og støjende arbejder blev udført efter normal arbejdstid. Af hensyn til støvgener blev der opført interimsvægge fra gulv til loft, således at de områder, der var i brug kunne anvendes samtidig med at ombygningen fandt sted.

UDFORDRENDE LOGISTIK
Da bygningerne var i drift og flere af trappeopgangene var nødudgange for andre blokke var det vigtigt at logistikken på byggesagen var gennemtænkt. Oprydning og friholdelse af gangarealer og trapper var vigtige hovedelementer heri.

 

Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk