JUUL&NIELSEN

KU Panum Instituttet

RAMMEAFTALE PÅ UDFØRSEL AF MINIUDBUD

Juul & Nielsen har indgået aftale med Bygningsstyrelsen på en af fire parallelle rammeaftaler vedrørende laboratoriegenopretning på KU Panum, bygning 12, 18 og 24.

Arbejderne omhandler gulvarbejder, vægarbejder, døre, lofter, stål og malerarbejder.
Bygningsstyrelsen ønsker over de næste fire år at genoprette 9 etager i den eksisterende bygningsmasse. Bygningerne har et samlet areal på ca. 7.600 m2 og hver etage indeholder både la-boratoriefaciliteter og kontorer.
Genopretningsarbejderne er opdelt i 4 etaper. Det forventes, at projektet består af følgende etaper:
Etape 1 omfattende bygning 12, 3. etage.
Etape 2 omfattende bygning 12, etage 2 og 6.
Etape 3 omfattende bygning 12, etage 5 og bygning 18, etage 3.
Etape 4 omfattende bygning 12, etage 1 og 4 samt bygning 24, etage 4 og 6.

Arbejderne omfatter genopretning af forskningslaboratorier med tilhørende birum, kontorer og fællesarealer, og der må på-regnes en tværfaglig koordinering med de øvrige entreprenører, der er knyttet til de respektive etaper.

FAKTA

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Entrepriseform: Hovedentrepriser
Periode:  2015 – 2018
Indhold af aftalen: fire miniudbud

Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk