JUUL&NIELSEN

Kragelundskolen

Opførelse af 2.500 kvm nye tilbygninger til Kragelundskolen indeholdende ny hovedindgang, undervisningsfaciliteter og administrationslokaler. Herudover er hovedbygningen på 2600 kvm blevet moderniseret med nye undervisningslokaler og nye støttefunktioner til det pædagogiske læringscenter.

Bygherre ønskede et nyt naturligt samlingspunkt for skolens elever. Tilbygningen med det store fællesrum er derfor tiltænkt som skolens nye hjerte.

Eleverne kan her mødes på tværs af klassetrin i leg og læring og skabe nye sociale relationer.

LAVENERGIKLASSE 1
Allerede tidligt i designfasen har der været fokus på at minimere energibehovet i den nye tilbygning. Det er materialevalg frem for alternative energikilder, der giver besparelsen. Valget af tiltag er nøje udvalgt, da der også lægges stor vægt på indeklima, funktionalitet, vedligeholdelse og økonomi, således bygningen som helhed er bæredygtig lang tid ud i fremtiden.

ETAPEVIS BYGGERI
I Juul & Nielsen har vi tradition for at ombygge og renovere skoler, mens de er i brug.

Vi gør arkitektens visioner levende samtidig med at vi lægger stor vægt på at opbygge en god dialog med skolens ledelse og dens brugere.  Pga. de mange indgreb forskellige steder på skolen var det nødvendigt allerede tidligt i processen at tage højde for byggeplads-logistikken samt vigtigst af alt sikkerheden for skolens mange børn, der skulle færdes tæt på en byggeplads over en længere periode. Der blev derfor lagt vægt på sikkerhedshegn og oprydning efter udført arbejde. Alt materiel blev opbevaret utilgængeligt for børnene.

Uden et godt samarbejde omkring byggeprocessen får vi ikke et resultat, som alle kan være tilfredse med. Kragelundskolen er et mønstereksempel herpå.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Parkvej 18  8270 Højbjerg

Totalentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: GPP Arkitekter A/S

Rådgivende Ingeniør: Cowi A/S

Bygherre: Aarhus Kommune

Bygherrerådgivning: DK2 Bygherrerådgivning

Udførselsperiode: 2010 – 2013

Areal: 2500 kvm nybyggeri, 2600 kvm ombygning

Byggesum: 33,5 mio. kr.

ARoS

Vi har gjort et museumstag klar til 360 tons regnbue
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk