JUUL&NIELSEN

Korsager skole

Modernisering af eksisterende bygning og udvidelse til fire-sporet skole.

Udgangspunktet har været at renovere de oprindelige bygninger og få det til at spille samme med nyopførslen af bygninger, der matcher nutidens krav til folkeskolebyggeri.

LAVENERGIKLASSE 2015
Det nye byggeri består at to bygninger placeret symmetrisk mod Grevingevej. Taget er et grønt tag og afledningen af regnvand foregår lokalt på skolens areal.

TÆT SAMARBEJDE OG ÅBEN DIALOG
Juul & Nielsen, har løst opgaven i et tæt samarbejde med skolens ledelse, da renoveringen og tilbygningen har været af meget omfattende karakter og derfor har grebet ind i skolens dagligdag.  En af metoderne til at komme i mål har været fra begyndelsen af byggeriet at havde en god og åben dialog med brugere og bygherre.

FROST I JORDEN, MEN AFLEVERING TIL TIDEN
Projektet har været udfordret af den lange vinter i starten af 2013, som vanskeliggjorde etableringen af den nye legeplads og udgravningerne til de nye tilbygninger. Byggeriet var derfor i april måned, hvor frosten endelig forsvandt fra jorden forsinket tæt på to måneder.

En kæmpeindsats fra byggeledelsen på sagen fik dog indhentet forsinkelserne og man kunne derfor levere 1. etape rettidigt til ibrugtagning ved skolestart. De næste to etaper blev afsluttet i henholdsvis oktober 2013 og foråret 2014.

>> Hent referenceark her

FAKTA

Adresse: Tersløsevej 35, 2730 Brønshøj

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: KHS Arkitekter A/S

Rådgivende Ingeniør: Dines Jørgensen A/S

Bygherre: Københavns Ejendomme

Udførselsperiode: 2012-2014

Areal: 4.055 m2

Byggesum: 68 mio. kr.

 

Gerbrandskolen

3 etagers nybygning samt ombygning af faglokaler giver en mere overskuelig inddeling og sammenhængende struktur
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk