JUUL&NIELSEN

Københavns Hovedbibliotek

MODERNISERING AF HOVEDBIBLIOTEKET
Københavns Hovedbibliotek rykkede i 1993 ind i den ejendom, der førhen rummede Daells Bolighus. Man udvidede i forbindelse med indflytningen arealet fra 7.000 til 10.000 kvm.

Moderniseringen startede med Panoptikon, som er selve bibliotekets hjerte og med nyindretning af café. Med 800.000 årlige besøgende (3.500 om dagen) og et ønske om fortsat at kunne holde åbent under selve ombygningsprocessen stillede det nogle krav til håndteringen af byggeprocessen.

4-ÅRIG RAMMEAFTALE
Vi indgik i 2010 en 4-årig rammeaftale med Københavns Kommune med en estimeret værdi på 80 mill. Der blev dog senere indført økonomiske stramninger i kommunen og flere af de planlagte ombygninger blev annulleret. Vi har dog gennem de fire år fået sat vores præg på bygningen.

OPDELING I FASER
For at sikre den nødvendige adgang til bibliotekets faciliteter under ombygningsprocessen blev byggeriet opdelt i to faser.

FASE 1: Bogcafé, café, toiletter og køkken
FASE 2: Panoptikon nord og syd

LOGISTISKE UDFORDRINGER
Udover at biblioteket skulle være i drift under renoveringen var der også hensynet til naboerne, der skulle indtænkes i byggeprocessen.

Krystalgade er en relativ smal befærdet vej og der var behov for at få tilkørt en del materiel til brug for ombygningen. En af naboerne var også midt i en byggeproces og også her blev der kørt materiel til. Det var dermed en stor udfordring at få materialeleverancerne og den daglige trafik til at fungere.

HELT NYE RULLETRAPPER
Vi foretog en totaludskiftning af de markante rulletrapper fra 1.-2. og 2.-3. etage og efterfølgende optimerede vi lydforholdene ved at isolere kasserne omkring rullebåndene.

Det var en kæmpe logistisk udfordring at få fragtet de mere end 5 tons tunge elementer gennem byen og ind i den eksisterende bygning, men lang tids omhyggelig planlægning gav bonus og det lykkedes at få rulletrapperne på plads til aftalt tid.

Glasset på rulletrappernes sider er skåret ud i et efter en skabelon og udført i hærdet/lamineret glas, så det er brudsikkert, smidigt og let.

FAKTA

Adresse: Krystalgade 15, København K

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Gottlieb-Paludan

Rådgivende Ingeniør: Bascon A/S

Bygherre: Københavns Ejendomme

Udførselsperiode: 2010 - 2015
4-årig rammeaftale

Byggesum 26,3 mio. kr.

Tingbjerg bibliotek og kulturhus

Et optisk bedrag møder de besøgende i Tingbjerg. Det nye bibliotek og kulturhus ligner en gammeldags tvskærm. Indvendig er bygningen dog mere rummelig end man lige skulle tro
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk