JUUL&NIELSEN

Klarlund Corner

OMBYGNING OG UDVIDELSE MED 2. SAL
På et af Strøgets dyreste hjørner finder man Klarlund Corner, som siden 1969 har solgt nogle af de fineste ure, der findes på markedet samt eksklusive smykker og juveler. Klarlund er blandt andet Nordens største Rolex-forhandler.

Hvert år strømmer turisterne til butikken, når de store krydstogtskibe lægger til kaj.

Udover at sælge ure og smykker har butikken i Østergade et certificeret urværksted med nogle af branchens dygtigste urmagere.

OMBYGNING I ETAPER
I forbindelse med en ombygning af Klarlunds urbutik, urværksted og birum har man fra bygherres side ønsket at ombygningen finder sted etapevis, idet butik og værksted skal holde åbent mens ombygningen står på.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af etape– og tidsplaner været en meget tæt dialog mellem hovedentreprenør, arkitekt og butiksledelsen for at sikre at alle arbejder udføres med størst mulig hensynstagen til en butik i drift. Det er hele 1. og 2. etage, der skal renoveres samt dele af stueetagen. Således skal urværkstedet flyttes til 2. etage, når denne står færdig.

STØVFRIT URMAGERVÆRKSTED
Det er af højeste vigtighed at urværkstedet undervejs i byggeprocessen holdes støvfrit, da støv vil være ødelæggende for de  eksklusive urværker, der dagligt bliver repareret på værkstedet.

Derfor har vi undervejs måtte tage alternative metoder i brug. Da gulvet på etagen over værkstedet blev fjernet anvendte vi en slamsuger til at fjerne ler indskudslaget, der befandt sig direkte ovenpå værkstedet. Udover at det gav minimale støvgener, havde det også den fordel at al affaldet blev bragt væk i samme proces.

AT BYGGE PÅ STRØGET KRÆVER STOR EKSPERTISE
Der er en række forhold, der giver lidt udfordringer i forbindelse med en byggesag på et af Danmarks mest befærdede strøg. Der er for eksempel meget begrænsede muligheder for leverancer og bortskaffelse af affald og derudover  er byggepladsen etableret i en snæver baggård, hvor der ikke er megen plads til materialeopbevaring og skurby. Men med lidt snilde kan det hele lade sig gøre.

 

FAKTA

Adresse: Østergade 22, 1100 Kbh. K

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Ole Hagen Arkitekter A/S

Rådgivende Ingeniør: D&N Rådgivende Ingeniører / Gert Carstensen A/S

Bygherre: Klarlund A/S

Udførselsperiode: 2016

Byggesum: 13,7 mio. kr.

Kultorvet 13B og 15

Med nænsom hånd er de gamle restaurationslokaler blevet renoveret og indrettet til erhvervslejemål. Rummene står med de oprindelige synlige bjælker.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk