JUUL&NIELSEN

Kirkebjerg Skole, MgO Plader

UDSKIFTNING AF MgO PLADER
De fire ”tårne” på Kirkebjerg Skole bygning 31, der blev taget i brug i 2015 har fået påsat vindspærreplader i form af MgO-holdige powerboards.

Da pladerne har vist sig at trække fugt ind i konstruktionen er det blevet besluttet at demontere dem og renovere den bagvedliggende trækonstruktion således at fugt og skimmelsvamp fjernes inden de har angrebet hele konstruktionen. Efterfølgende opsættes nye vindspærreplader og facadepladerne genmonteres.

Arbejdet med udskiftningen foregår i tæt samarbejde med Orbicon, der efter hver afmontering af vindspærreplader besigtiger et område og rådgiver om omfanget af overfladebehandlingen.

FORUNDERSØGELSER
Inden byggesagen blev iværksat foretog Orbicon en række undersøgelser af det ene tårn, hvor der blev påvist en forhøjet fugtighed, men endnu ingen tegn på svampeangreb. Der var begyndende tegn på korrosion af søm og galvaniserede vinkelbeslag og der var synlige fugtaftegninger og vanddråber på bagsiden af vindspærrepladerne.

Der er ingen tvivl om at der med tiden ville opstå skimmelsvamp og øget korrosion af beslag og søm, hvis der ikke var blevet grebet rettidigt ind.

VÆRD AT VIDE OM MgO-PLADER
Magnesiumoxid-plader (MgO-plader) er blevet brugt som vindspærre i facaden på knap 20.000 almene boliger og et ukendt antal parcelhuse, skoler, daginstitutioner, sygehuse og erhvervsbyggeri. I flere byggerier er der opstået fugtskader, og MgO-pladerne er ifølge Byggeskadefondens konsulenter årsagen.

FAKTA

Adresse: Vanløsehøj 4, Vanløse

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Core Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: Orbicon

Bygherre: Københavns Kommune

Udførselsperiode: 2017

Byggesum: 6,9 mio. kr.

Blågård Skole

Vi renoverede Blågård Skole uden at den holdt lukket en eneste dag.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk