JUUL&NIELSEN

Kastelsgården

INTEGRERET DAGINSTITUTION MED VOKSEVÆRK
Kastelsgården skal udbygges og rumme flere børn. I alt skal der tilbygges 800 kvm og ombygges 125 kvm for at gøre plads til fire nye børnegrupper. I fremtiden vil institutionen rumme i alt 182 børn.

Mens byggeriet finder sted er børnene flyttet til pavilloner på Gasværksgrunden, så de ikke udsættes for støv og støj. En beslutning der er valgt da tilbygningen vil gribe ind i for store områder af den eksisterende bygningsmasse og dermed gøre det svært at opretholde en normal hverdag for børnene.

I dag består Kastelsgården af to sammenbyggede bygninger fra henholdsvis 1978 og 1995 og er i én og to etager med delvis kælder.

I de eksisterende bygninger nedlægges produktionskøkkenet og der indrettes nye personalefaciliteter og toiletter.

NY TILBYGNING
Den nye tilbygning på ca 800 kvm vil komme til at rumme nye lokaler til fire børnegrupper, samlet stort produktionskøkken for hele institutionen, personalefaciliteter, birum, teknikrum og fællesrum.

Derudover skal der opføres en liggehal til de to vuggestuer, nye skure og der indrettes nye udearealer og p-pladser.

Den nye tilbygning kobler sig til de eksisterende bygninger og binder daginstitutionen sammen med et nyt fælles indgangsområde, der vil blive en central plads for hele institutionen.

Store glaspartier vil give både dagslys og udsigt til grønne områder.

Det er planen at byggeriet skal stå klar til indflytning 17. februar 2017.

 

FAKTA

Adresse: Kastelsvej 62, København Ø

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Christensen & Co Ark. A/S

Rådgivende Ingeniør: Rambøll A/S

Bygherre: Københavns Kommune

Udførselsperiode: 2016 - 2017

Byggesum: 24,6 mio. kr.

 

Skovskolen

Skovskolen i Nødebo er blevet beriget med en 820 kvm ny bygning udført i træ. Den nye bygning rummer primært undervisningslokaler, fælles rum og grupperum.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk