JUUL&NIELSEN

Johannes Fog

NYE KVM UDVIKLER HELE FORRETNINGEN FOR JOHANNES FOG
Ombygning gennem 2,5 år – uden behov for at lukke butikken. Det var bare ét af kravene til Juul & Nielsen fra Johannes Fog i forbindelse med byggemarkedets store om- og tilbygning.

Projektet har været præget dels af, at Juul & Nielsen har været med helt fra starten og dels af, at projektet undervejs har udviklet sig fra traditionelt byggeri til at blive et byggeri med et eksklusivt udtryk både ude og inde.

OMBYGNING MENS BUTIKKEN VAR ÅBEN
– også når der blev skiftet retning undervejs

Byggeriet har samlet det, der oprindeligt var et knopskudt kludetæppe af 5 bygninger til at blive et moderne centerkoncept med shop-i-shops, en ekstra etage, ny facade og meget mere. Alt sammen lavet uden at lukke Johannes Fog én eneste dag. Blandt de tekniske udfordringer var udskiftning af taget uden at fjerne det eksisterende først, tilføjelsen af en rulletrappe i indgangspartiet relativt sent i forløbet og specialelementer i tagkonstruktionen, der muliggjorde ekstra store spændvidder.

FLEKSIBEL, AKTIV MEDSPILLER
”Johannes Fog er helt klart et af de større projekter vi har haft”, siger Tommy Nielsen, Juul & Nielsen. ”Men samtidig er det også et projekt, hvor vi for alvor har haft mulighed for at vise vores styrker. Vi har kunnet være en fleksibel og aktiv medspiller for Johannes Fog og de yderligere aktører i projektet, hvor vi har kunnet fange nye ideer og implementere dem uden at det er gået ud over tidsplan eller budget.”

Også da man måtte konstatere, at der ved udgravningen til ny kælder under en del af byggeriet blev konstateret forurenet jord.  Byggeprojektet blev korrigeret og det lykkedes at få jorden fjernet uden at tidsplanen kom til at skride.

FAKTA

Adresse: Nørgaardsvej 3, KgS Lyngby

Totalentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: KANT Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: Anders Christensen Rådg. Ing.

Bygherre: Johannes Fog Holding A/S

Udførselsperiode: 2003—2006

Byggesum: 65 mio. kr.

Skovskolen

Skovskolen i Nødebo er blevet beriget med en 820 kvm ny bygning udført i træ. Den nye bygning rummer primært undervisningslokaler, fælles rum og grupperum.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk