JUUL&NIELSEN

Holdkærparken, Kastrup

BYGGESKADERENOVERING
Holdkærparken er et byggeri opført i 1988-90 bestående af 241 boliger i tæt-lav bebyggelse i 16 adskilte blokke.

Der var konstateret byggeskader og der skulle derfor udskiftes tagdækning inklusiv undertag.

Udover taget blev der også renoveret badeværelser. Alle boligerne var beboede, mens renoveringen stod på.

TØMRER/SNEDKERENTREPRISEN
Hovedentreprisen blev udført af Dahl Entreprise A/S. Vi stod for tømrer/snedkerentreprisen, hvilket omfattede nedtagelse af eksisterende tagkonstruktion, en forhøjelse af tagkonstruktionen og efterisolering heraf.
Vi har endvidere stået for udskiftningen af ovenlysvinduer, facadevinduer og kvistdøre.

I forbindelse med badeværelsesrenoveringen har vi udført tømrerarbejdet, der blandt andet bestod i at ændre dørindfatninger og gerigter samt installationsvægge samt følgearbejder i køkken og rørkasser.

FAKTA

Adresse:
Holdkærsager 1-196, Kastrup

Tømrer/snedkerentreprisen:
Juul & Nielsen A/S

Arkitekt:
TNT Arkitekter A/S

Rådgivende Ingeniør:
Wissenberg Rådg. Ing. A/S

Bygherre:
PAB Afd. 14

Udførselsperiode:
 2013-2015

Areal:
12400 kvm

Byggesum:
20,4 mio. kr.

Brigadegården

20 nye taglejligheder.
Og helt nyt tag på ejendommen for samme pris.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk