JUUL&NIELSEN

Herlevgårdsvej, boligrenovering

TOTALRENOVERING
Bebyggelsen er opført er 1952-53, og er udført som 2 blokke vinkelret på hinanden, og vendende hhv. stik syd og vest. Blokkene er opført i 3 etager med fuld kælder og uudnyttet tagetage.
Blokkene har mindre ”private” terrasser/haver i stueplan, og et større grønt fællesareal.

BLOK 1
Denne blok renoveres, mens de 18 lejemål er beboede. Der udskiftes her køkkener og totalrenoveres badeværelser, og der foretages vinduesudskiftning. Installationerne udskiftes og det samme gælder varmeanlægget der går fra at være en-strenget til at være to-strenget.

BLOK 2
Her ombygges hele bygningen incl. ny facade og nye tagværker. De 27 lejligheder sammenlægges til 18 lejligheder og tagetagen inddrages til boligformål.

I forbindelse med udnyttelse af tagetagen lægges nyt tag på ejendommen. Også her udskiftes vinduer. Der efterisoleres i gavle og indgangsfacade og der etableres helt ny let facade mod havesiden.
Der opsættes nye altaner mod vest, nye køkkener og badeværelser.
Der opsættes nye vægge, gulve, døre og øvrig indvendig komplettering overalt. Nye installationer samt varmeanlæg. Ejendommen er ikke beboet under renoveringen.

BEBOERHÅNDTERING
Allerede forud for opstart blev der allokeret ressourcer til beboerhåndteringen. Der blev afholdt informationsmøder og uddelt skriftlig information omkring de indgreb, der skulle ske i de enkelte lejemål i blok 1. Det har ikke været en nem tid for beboerne, men Juul & Nielsens team på pladsen har gjort alt hvad de kunne for at optimere byggeforløbet, så de enkelte lejemål kunne blive færdige hurtigst muligt og med mindst mulig gene for beboerne.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Herlevgårdsvej 22-26D, Herlev

Bygherre: Boligforeningen 3B afd. 1012

Entrepriseform: Hovedentreprise

Arkitekt: Bornebusch A/S

Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører

Periode: 2015 - 2016

Byggesum: 28,6 mio. kr

Kultorvet 13B og 15

Med nænsom hånd er de gamle restaurationslokaler blevet renoveret og indrettet til erhvervslejemål. Rummene står med de oprindelige synlige bjælker.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk