JUUL&NIELSEN

Gladsaxe Skole – sanering af tagopbygning

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
De bygninger, der udgør Gladsaxe Skole er bevaringsværdige og opført i 1950’erne efter projekt af Gert Edstrand og Eva & Nils Koppel. Gladsaxe Kommune kunne i 2016 konstatere, at der mange steder forekommer skimmelvækst i loftsopbygningerne.

6000 KVM NYT TAG OG 4000 KVM NYE LOFTER
I projektet gennemføres en total udskiftning af alle lofter, hvor der er konstateret skimmelsvamp eller hvor der er en potentiel risiko for at den vil udvikles.  Flere steder ændres tagopbygningen for at sikre at der fremadrettet er muligt at udføre en effektiv ventilation. Alt i alt skal der udskiftes 6.000 kvm meter tag og omkring 4.000 kvadratmeter lofter.

MILJØSANERING
Udover skimmelsvamp er der konstateret bly i inddækningerne og PCB i pladelofterne i mindre omfang.

GENBRUG AF TAGSTEN
Tagstenene fra Fløj E og F nedtages og genbruges på klassefløjene A-D. Dvs. de skal nedtages med forsigtighed og sorteres. Alle ødelagte tagsten og tagsten, der har været i berøring med blyinddækninger kasseres. De resterende sten bringes til teglstensdepot for finsortering, hvor stenene renses  i vandbad. Det forventes at ca. 50% af tagstenene vil kunne genanvendes.

EN SKOLE I DRIFT
Skolen er i drift under renoveringen og der er derfor planlagt en dynamisk indretning af byggepladsen, der tager hensyn til både byggesagens fremdrift og skolens midlertidige drift. Da der i hele renoveringsperioden skal være adgang til sports– og svømmehal via gårdarealer i tæt forbindelse med byggepladsen etableres en sluse med tilhørende slusevagt og begrænsninger i adgangstid for materialetransporter (før 8.00 og efter 14.00), der sikrer at der i løbet af skoledagen er fri adgang for elever og lærere.

 

FAKTA

Adresse: Gladsaxe Møllevej 127, Søborg

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Byggeleder: Bertelsen & Scheving A/S

Rådgivende Ingeniør: Jørgen Nielsen Rådg. Ing. A/S

Bygherre: Gladsaxe Kommune

Udførselsperiode:  2018

Byggesum: 26,4 mio. kr.

 

Gerbrandskolen

3 etagers nybygning samt ombygning af faglokaler giver en mere overskuelig inddeling og sammenhængende struktur
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk