JUUL&NIELSEN

Gerbrandskolen

ÆNDRING AF SKOLENS ELEVGRUNDLAG
Gerbrandskolen er ændret fra 3-spors skole med elever fra 0. til 9. klasse til 5-spors skole med elever fra 0. til 6. klasse. I den forbindelse blev der foretaget en genopretning af skolens fysiske rammer.

Det var et ønske fra skolens side at kunne samle de enkelte årgange omkring nogle basislokaler. Med en ny ruminddeling i de eksisterende lokaler tillige med opførelsen af en ny tre etages bygning med 6 nye basislokaler er der nu etableret mulighed herfor. Den nye bygning er knyttet direkte til gangforløbet i den eksisterende nordøstlige fløj.

Skolen har med den nye inddeling en overskuelig og sammenhængende struktur.

NYE FAGLOKALER
Der er etableret 3 lokaler i tilknytning til det eksisterende værkstedsområde i nordvestfløjens stueplan.

Lokalerne er indrettet med lette værkstedsfunktioner, herunder materialedeponering. Lokalerne kan fungere fleksibelt, men er målrettet primært håndarbejdsundervisning og billedkunst.

MUSIKLOKALER
Det eksisterende musiklokale er blevet ombygget til 2 separate musiklokaler med en mellemliggende depot – og studiezone. Der er lagt vægt på at lokalerne har en god akustik.

NATUR- OG TEKNIKLOKALER
Det eksisterende natur- og tekniklokale samt det eksisterende fysiklokale beliggende på 3. sal blev konverteret til 2 natur- og tekniklokaler. Lokalerne blev målrettet hver sin aldersgruppe.

GOD DIALOG
Under hele byggesagen har dialogen mellem bygherre, hovedentreprenør og brugere været konstruktiv og målrettet. Skolen har under hele byggesagen været i brug og det har betydet et  behov for at informationsflowet har været et centralt element af byggesagen.

>> Hent referenceark her

FAKTA

Adresse: Gerbrandsvej, 9, Kbh. S

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard A/S

Rådgivende Ingeniør: Sloth Møller A/S

Bygherre: Københavns Ejendomme

Udførselsperiode: 2013—2014

Byggesum: 26,8 mio. kr. 

 

Skovskolen

Skovskolen i Nødebo er blevet beriget med en 820 kvm ny bygning udført i træ. Den nye bygning rummer primært undervisningslokaler, fælles rum og grupperum.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk