JUUL&NIELSEN

Flintemarken

GENOPBYGNING EFTER BRAND
Ejendommen Flintemarken 15-21, som er en 3 etagers beboelsesejendom, har været udsat for en brand. Alle 24 lejligheder er enten brand-,sod-, røg- eller vandskadet og skal genopbygges som eksisterende.

Alle beboer var genhusede, mens genopbygningen stod på.

PRØVEARBEJDE
Den skadede ejendom er en blandt flere i en eksisterende bebyggelse, hvor alle blokke er identiske i ydre. Det var derfor vigtigt at udføre prøvearbejder på en lang række områder, således at ejendommen efter færdiggørelse ikke skilte sig ud fra den øvrige bygningsmasse.

OMRÅDET OMKRING BYGGEPLADSEN
Da ejendommen er del af et større beboelseskompleks var det vigtigt at byggepladsen var godt afskærmet. Der bor mange børnefamilier i området,  så gående og kørende trafik skulle adskilles .

BÅDE INDVENDIGE OG UDVENDIGE ARBEJDER
I forbindelse med genopretningen af de 24 lejligheder stod vi for både de udvendige arbejder i form at nyt tag og vinduer.

Indvendigt skulle der opsættes nye køkkener, lægges nye gulve og foretages reparationer af lofter

Alle opgangsdøre og øvrige indvendige døre blev udskiftet.

Udover tømrer og snedkerarbejdet blev der udført flisearbejder af mureren, etabling af nye faldstammer og gulvafløb af VVS samt nyt varmeanlæg. Alle el-installationer blev gennemgået  og efterfølgende blev eksisterende kabler og hovedforsyning reetableret.

Der blev etableret el-installationer, antenneinstallationer og telefon i alle lejligheder.

Herudover blev der foretaget kvalitetssikring af det udførte arbejde

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Flintemarken 15-21, Vedbæk

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Rådgiver: Arkhus Bygningsrådgivning A/S

Bygherre: Lejerbo Afd. 187-0

Udførselsperiode: 2013 - 2014

Byggesum: 8,5 mio. kr.

Brigadegården

20 nye taglejligheder.
Og helt nyt tag på ejendommen for samme pris.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk