JUUL&NIELSEN

Energioptimering af 3 daginstitutioner

ET AMBITIØST PROJEKT
Høje-Taastrup Kommune kunne i april 2011 fejre energirenoveringen af de første 7 daginstitutioner ud af i alt 27, der alle skal have renoveret klimaskærmen. I 2014 mangler man 18 daginstitutioner for at komme i mål med opgaven heraf har Juul & Nielsen i samarbejde med Holm & Grut og D&N A/S vundet entreprisen på de tre, der skal udføres i 2014.

Da Høje-Taastrup Kommune startede projektet op, var det et af de mest ambitiøse projekter af sin art i Danmark. I stedet for blot at udføre nødtørftige reparationer kunne man foretage en energimodernisering og rent faktisk hente de ekstra investerede penge hjem igen i form af energibesparelser.

Troldebo og Sct. Georggården skal klimarenoveres, således at de får ny klimaskærm og får foretaget mindre vedligeholdelsesarbejder indendørs.

RØNNEVANG
Rønnevang skal derimod genopbygges fra terrændæk og forbindes med den allerede renoverede Lindevang med en ny mellembygning som vil være det samlende element imellem de to institutioner.

Den nye mellembygning vil have en forskydning i tag og facade og et stort fremskudt transparent vindfang, der markerer den nye fælles hovedindgang. Den højere tagryg udnyttes til at skabe plads til et stort lofts-/teknikrum. Tagets store udhæng danner en overdækket indgang med mulighed for barnevogns- og cykelparkering nær vindfanget.

I tilknytning til indgangs- og vindfangs zoner etableres vinduesnicher med store vinduespartier, der fungerer som vinkevinduer samtidig med, at de tilfører dagslys til fællesrum og skaber transparens og indkik omkring indgangszonen.

Byggeperioden vil være fra ultimo juni til årets udgang

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Rønnevangscentret 6-8, 2630 Høje-Taastrup

Totalentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Holm & Grut A/S

Rådgivende Ingeniør: D&N A/S Rådg. ingeniørfirma

Bygherre: Høje-Taastrup Kommune

Udførselsperiode: 2014

Areal: Ca 1300 kvm

Byggesum: 14 mio. kr.

Gerbrandskolen

3 etagers nybygning samt ombygning af faglokaler giver en mere overskuelig inddeling og sammenhængende struktur
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk