JUUL&NIELSEN

Rammeaftale DTU Risø

Forsøgsanlægget Risø blev indviet den 6. juni 1958. Formålet var at forske i Atomenergi. Der blev i alt opført tre reaktorer hvoraf den sidste blev taget ud af drift i 2001. Der blev i forbindelse med de tre reaktorer opført en række bygninger, der husede forskningslaboratorier og kontorer.

I 2007 blev Risø en del af DTU. Selve bygningsmassen udgør 33.500 m2 fordelt på 35 bygninger og indeholder helt eller delvist laboratoriefaciliteter.

Rammeaftalen vi har indgået med Bygningsstyrelsen er en af fire parallelle aftaler der løber over fire år og vedrører bygningsarbejder i forbindelse med laboratoriegenopretning.

DELAFTALE 1
Juul & Nielsen vandt delaftale 1 som omfatter indvendig renovering af laboratorier i bygningerne 201, 202, 203, 204 og 207, samt ombygning i bygning 237.

Genopretningen af laboratorierne foregår samtidig med at DTU Risø skal fungere som arbejdsplads under hele byggeperioden.

Brugerne skal således undervejs nedpakke laboratoriefaciliteter og flytte til de nye lokaler i takt med at de er færdigrenoverede. Det kræver en stram styring og der er derfor udarbejdet en tidsplan med milepæle for hele byggeforløbet. Storentreprenørerne har et tæt samarbejde omkring byggesagen, således at indsatsen er optimalt koordineret i forhold til de enkelte rum og klargøringen heraf.

Selv om genopretningen af laboratorierne har grebet forstyrrende ind i brugernes travle hverdag, har de taget det med godt humør. De renoverede laboratorier er nu også mere indbydende end de gamle, der har mere end 50 år på bagen

FAKTA

Adresse: Frederiksborgvej 399, Roskilde

Storentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Totalrådgiver: White Arkitekter

Totalrådgiver: NNEPharmaplan A/S

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Udførselsperiode, delaftale 1: 2015

Byggesum: 1. delaftale: 4,3mill.

Udførselsperiode, rammeaftale: 2014 - 2017

Samlet areal: 33.500 m2

 

Mærskbygningen

Vi er stolte over at have medvirket til at bygge Københavns nye vartegn. Med kompletterings-entreprisen har vi været med til at forme det indvendige af bygningen. Blandt andet den flotte vindeltrappe
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk