JUUL&NIELSEN

Copenhagen Plant Science Center

Deletape 1 – Lukningsentreprise D
Lukningsentreprisen omfatter levering og montering af etagehøje facadepartier i træ, tagkroner og tagdækning med sedum/græsser.

Copenhagen Plant Science Centre (CPSC) er en strategisk satsning på Københavns Universitet, hvor forskere fra det Natur- og Biovidenskabelige fakultet, SCIENCE, vil skabe et verdensklasse forskningscenter for planteforskning. Som et led i denne satsning er der udarbejdet en helhedsplan for nybyggeri på området øst for den eksisterende centralbygning mod Bülowsvej på strækningen mellem Thorvaldsensvej og Rolighedsvej.

Nybyggeriet opføres i 4 etaper, der fremtræder som en opdelt bygnings-struktur med selvstændige, organisk formede bygninger, der er koblet på centralbygningen. I forbindelse med udbygningen nedrives de eksisterende lave bygninger mod Bülowsvej, og der anlægges et åben grønt campusområde.

Nærværende projekt er den første af de 4 etaper og skal indeholde laboratorie-, undervisnings- og kontorfaciliteter fordelt på 4 etager over terræn forbundet af et centralt atrium. I direkte tilknytning til den nye  bygning er koblet et auditorium med plads til 200 personer, og der er fuld   kælder under hele byggeriet.

Byggeriets bruttoareal vil være ca. 5 550 m2 over terræn og 1 750 m2 i kælderetagen.

Facaden består af facadehøje træpartier, der opdeler bygningens organiske form i lige facetter. Taget udføres som varmttagskonstruktioner med  belægning af sedum/græsser.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Bülowsvej 21, Frederiksberg

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Entrepriseform: Storentreprise

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Ingeniør: EKJ Rådg. Ing.

Udførselsperiode:  2014-2015

Areal: 5.550 kvm brutto

Byggesum: 21,6 mio. kr.

Mærskbygningen

Vi er stolte over at have medvirket til at bygge Københavns nye vartegn. Med kompletterings-entreprisen har vi været med til at forme det indvendige af bygningen. Blandt andet den flotte vindeltrappe
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk