JUUL&NIELSEN

Cityringen - Ved Stranden

ETABLERING AF MIDLERTIDIG ANLØBSBRO
Selvom den nye Cityring først bliver indviet i 2018 har byggeriet allerede været i gang længe.

Juul & Nielsen indgik i forbindelse med etableringen af den nye City-ring en rammeaftale med Metroselskabet om ombygning af de omkringliggende ejendomme og faciliteter forud for etableringen af Cityringen. Bl.a. var der behov for at flytte Havnerundfartens anløbsplads fra Gl. Strand til en midlertidig placering i forbindelse med den kommende Gl. Strand metrostation.

Hele moleområdet ved Ved Stranden er fredet område og derfor skulle den nye anløbsbro opføres uden at der blev foretaget indgreb i molens udformning og udførelse.

BYGGEPLADS PÅ BEGRÆNSET OMRÅDE
Da området er stærkt trafikeret og uden de store friarealer var der kun et lille område udlagt til byggeplads, det gav nogle ekstra udfordringer i forbindelse med byggeriet.

ANLÆG AF ANLØBSBRO
Anløbsbroen var lidt af en udfordring. Bl.a. er pælene boret langt ned i kalken i kanalen for, at der kunne opnås den fornødne stabilitet. Samtidig blev arbejdet udført hen over vinteren, så der lå i perioder en del is på kanalens vand, der skulle brydes op før man kunne komme til at arbejde. Der var fra Metroselskabets side stillet strenge krav omkring støj i forbindelse med pælenedbankningen. Men det blev løst ved at bruge borerigge, der anvendte tørboring. Der blev boret 4 huller hver dag henover 15 arbejdsdage.

OPFØRELSE AF BILLETHUS
Grundet den begrænsede plads på stedet blev billethuset præfabrikeret på vort eget værksted og derefter fragtet nøglefærdigt ind til byggepladsen, hvor en stor kran fik bragt huset på plads ude på anløbsbroen.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Ved Stranden, København K

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Cowi A/S

Rådgivende Ingeniør: Cowi A/S

Bygherre: Metroselskabet I/S

Udførselsperiode: 2011

Byggesum: 7 mio. kr.

Hjortespringbadet

Efter mere end 40 år som friluftbad blev Hjortespringbadet overdækket. Vi har bl.a. monteret de nedhængte lofter over bassinerne
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk