JUUL&NIELSEN

Brigadegården

Brigadegården er en ældre bebyggelse beliggende på Amager. Ejendommen trængte til et nyt tag. Ved at udnytte de mange kvadratmeter på loftet og indrette dem til 20 nye lejligheder fik ejeren af Brigadegården en mere økonomisk fordelagtig løsning og den fik Juul & Nielsen lov til at realisere.

TAGKONSTRUKTIONEN
Grundet de 112 nye kviste, valgte man at fjerne den gamle tagkonstruktion og etablere en helt ny fra bunden af. Juul & Nielsen anbefalede at man friholdt den nye konstruktion fra den eksisterende etageadskillelse, hvilket har givet en positiv forbedring af lydkrav og installationsmuligheder.

Nye elevatortårne sikre nem og effektiv adgang til taglejlighederne, der ligger i 5. etages højde og samtidig har det givet bedre adgangsforhold for de eksisterende boliger

TAGALTANER HØJT TIL VEJRS
Alle de 20 tagboliger har fået tagaltaner. De giver et fantastisk kig ud over byens tage og samtidig lukker de lys og luft ind i de nye lejligheder.

NYT VARMEANLÆG
Samtidig med den nye tagetage fik alle de 260 lejligheder i bebyggelsen installeret nyt varmeanlæg af Juul&Nielsen. Det krævede at alle lejligheder skulle have opsat nye radiatorer og nye rørgennemføringer, hvilket krævede en god logistik og en effektiv tidsplan.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Lerfosgade 1, København S

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Tegnestuen Trio

Rådgivende Ingeniør: I-68 A/S

Bygherre: Svend Jansen A/S

Udførselsperiode: August 2006 – Juni 2008

Byggesum: 54 mio. kr.

 

Ryesgade 30

En byfornyelsessag, hvor vi uden at gå på kompromis med ejendommens udseende har ført den helt op til nutiden og nedbragt energiforbruget med 73%
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk