JUUL&NIELSEN

Blågård Skole

Juul & Nielsen har sammen med arkitektfirmaet SITE og ingeniørfirmaet Søren Jensen udført en større renovering og ombygning af Blågård Skole i totalentreprise. Blågård Skole er en sammenlægning af tre skoler; Hans Tausensgade Skole, Gl. Helligkors Skole og Ny Helligkors Skole.  Skolen rummer i alt 7.570 m2 og fik med ombygningen etableret nye læringsarealer og bedret adgangsforholdene i form af fire nye elevatorer.

3D VISUALISERINGER OG BRUGERINVOLVERING
I præsentationen af projektet overfor bygherre og brugere valgte vort team at udforme en del af tegningsmaterialet i 3D for på denne måde at vise, hvilke ændringer, der skulle foretages på skolen, for at den kunne komme til at fremstå mere tidssvarende både af udseende men også i forhold til de pædagogiske mål en nutidig folkeskole har.

Inden byggeopstart blev der brugt en del ressourcer på at involvere brugerne i funktionalitet samt materiale- og farvevalg, så den opnåede løsning passede til det aktuelle behov.

BYGGEFASEN
Byggeriet blev opdelt i 3 faser, da skolen skulle være i brug under ombygningen.

Hver fase var en selvstændig bygning, som stod tom, idet eleverne var overført til nogle af skolens andre bygninger. Byggeplads og skole kunne dermed afskærmes fra hinanden.

Første fase blev udført planmæssigt, mens vi ved fase 2 og 3 måtte revidere tidsplanerne, da man i bygning 1 og 2 fandt både skimmelsvamp og forhøjet værdier for bly og dermed måtte omprioritere forløbet.

Støjende arbejde med gennembrydning af mure blev udført i skoleelevernes ferier, således at undervisningen ikke blev forstyrret af  larm. Undervejs i byggeprocessen blev der afholdt rundvisninger for skolens personale, så de kunne følge med i byggesagens udvikling.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Skyttegade 1, København N

Totalentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: SITE A/S

Rådgivende Ingeniør: Søren Jensen A/S

Bygherre: Københavns Ejendomme /BUF

Bygherrerådgiver: JJW Arkitekter A/S

Udførselsperiode: 2009 - 2011

Areal: 7.570 m2

Byggesum: 57 mio. kr.

 

Peder Lykke Skolen

Helhedsrenovering af skole i drift og samtidig tilbygges der 1.950 kvm faglokaler. For at kunne huse eleverne er der opsat pavilloner på forsiden af skolen.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk