JUUL&NIELSEN

AUH Skejby ombygningsarbejder A2

Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Ombygningsarbejder på AUH Skejby omfatter ombygning af eksisterende forhold til nye funktioner.

UDBUDSOMRÅDE A2
Omfatter byggeområderne E5, E7 og E10. Byggeområderne fordeler sig på bygningerne A, D og F

Under ombygningsområde E5 udføres ombygninger i bygning F. Thorax kirurgisk ambulatorium og dele af Hjertemedicinsk ambulatorium er disponeret med placering i bygning F plan 2, hvor der i dag er kapel og driftfaciliteter. Området skal bygges kraftigt om, hvor mange eksisterende rum skal nedbrydes for at gøre plads for en ny plandisponering.

Under udbudsområde E7 udføres ombygninger i bygning D, for dermatologisk ambulatorium, samt for patologiske sektionsstuer i plan 2. I plan 1 udføres ombygninger til garderober i forlængelse af eksisterende garderober. Desuden skal der etableres nye morgrum, kisteilægning og ligsynsrum til patologi.

Eksisterende laboratorier ombygges til sektionsstuer, hvor eksisterende vægge nedbrydes i væsentligt omfang. Der etableres nye omklædningsfaciliteter, som kræver ombygning til wc og vådrum. I plan 1 ombygges eksisterende depoter til teknikrum, kisteilægning og morserum. Hertil etableres et fryserum der opbygges med fryserumspaneler.

Under udbudsområde E10 udføres ombygninger i plan 1 til nye omklædningsfaciliteter.

FAKTA

Storentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: C.F. Møller og Cubo Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: Alectia og Søren Jensen Rådg. Ing.

Bygherre: Projektafdelingen for det nye Universitetshospital

Udførselsperiode: 2015 - 2016

Byggesum: 15,8 mio. kr.

ARoS

Vi har gjort et museumstag klar til 360 tons regnbue
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk