JUUL&NIELSEN

AUH Skejby ombygningsarbejder A1

Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Ombygningsarbejder på AUH Skejby omfatter ombygning af eksisterende forhold til nye funktioner.

UDBUDSOMRÅDE A1
Omfatter byggeområderne E2, E3, E4. Byggeområderne fordeler sig på bygningerne C7, M2, O1-O4, L1-L5.

Ombygningerne i bygning O1-O4 omfatter ombygning af tidligere depoter til omklædningsfaciliteter med nyt wc og baderum. I plan 2 og plan 3 ombygges tidligere patienthotel, ambulatorium og sengeafsnit til nyt ambulatorium med tilhørende fys-ergo områder for ambulante patienter til Medicinsk Endokrinologisk afdeling, og sengeafsnit i plan 3 til Medicinsk Endokrinologisk sengeafdeling, som er en del af Akutcenteret.

Under ombygningsområde E3, i bygning L1-L5, udføres ombygninger i eksisterende børneafdeling, hvor der under ombygningen er afdelinger i drift i samme bygninger.

Der udføres ombygninger til MTA værksted, samt hjælpemiddeldepot i bygning L3 plan 1. I tæt tilknytning til eksisterende sengevask etableres faciliteter til MTA værksted for kuvøser, samt et hjælpemiddeldepot med arbejdsplads og depotfaciliteter.

I bygning M2 plan 1 bygges om til nye omklædningsfaciliteter. Omklædningsrummene er etableret i eksisterende tøjudleveringsrum. Indvendigt skal der etableres nye toilet og badefaciliteter, som fordrer etablering af afløb og installationer.

FAKTA

Storentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: C.F. Møller og Cubo Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: Alectia og Søren Jensen Rådg. Ing.

Bygherre: Projektafdelingen for det nye Universitetshospital

Udførselsperiode: 2015 - 2016

Byggesum: 33,9 mio. kr.

Kragelundskolen

Nybyggeri af 2.500 kvm samt renovering af 2.600 kvm hovedbygning. Det var en udfordring, specielt da skolen var i drift samtidig
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk