JUUL&NIELSEN

August Krogh Instituttet

RENOVERING OG NYINDRETNING
August Krogh Instituttet er et klassisk undervisningskompleks indrettet med auditorier, laboratorier og kontorer til forskning. Bygningerne er fra 1969. Komplekset består af en 7-etagers bygning med  laboratorier og kontorer samt en 2-etagers bygning indeholdende auditorier, kantine og undervisningslokaler.

Der er siden opførelsen kun foretaget vedligehold og udskiftning i begrænset omfang.

Der blev i forbindelse med renoveringen indrettes klassificerede laboratorier til genteknologisk (GMO) arbejde på instituttet. Laboratorierne blev opgraderet til gældende GMO-standard.

I forbindelse med renoveringen skulle der tages hensyn til forskere og studerende, idet alle etager var i brug under ombygningen. Der blev derfor opsat støvvægge/interimsvægge for at afskærme byggepladsen fra resten af den enkelte etage.

ASBESTHOLDIGE STOFFER
Der blev forud for byggesagens opstart foretaget en gennemgang af bygningskomplekset og udarbejdet en asbest-rapport. Dette medførte at der blev udført asbest-sanering i forbindelse med nedrivningsarbejderne, da der var anvendt asbestholdige materialer i specielt gangområderne. Der blev også konstateret PCB-holdige fuger.

EN ANDERLEDES BYGGESAG
Indretning af trænings- og testfaciliteter til professionelle sportsudøvere i form af koldtvandsbassin med modstand (propel) og indretning af trykkammer (inkl. Toiletfaciliteter).

Derudover gennembrød vi også betonfacade for at etablere nye vinduer.

Vi havde meget tilfredse slutbrugere efter end udførelse.

FAKTA

Storentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Adresse: Universitetsparken 13, 2100 København Ø

Arkitekt: Erik Møller Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Udførselsperiode: 2011-2013

Byggesum: 11,3 mio. kr.

Ny overbygning på Damesalen

Vi opfører nye lokaler til Institut for Idræt og ernæring. Der er tale om en overbygning på Damesalen udført helt i glas.
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk