JUUL&NIELSEN

AAB Afd. 103 Vognmandsmarken

KONSORTIUM RENOVERER 306 BOLIGER SAMT FRIAREALER
Vognmandsmarken ligger på Østerbro omkranset af både boligblokke, grønne arealer og lettere erhverv. Der er ikke langt til offentlig transport og Lyngby motorvejen.

Bebyggelsen består af 11 husblokke opført som etagebebyggelse i 5 plan i årene 1979—1981. Der er et samlet boligareal på omkring 25.600 kvm. Og et friareal på 21.500 kvm.

Juul & Nielsen A/S og Barslund A/S har som konsortium vundet renoveringen af AAB Afdeling 103. Juul & Nielsen skal stå for den indvendige renovering, mens Barslund tager sig af det udvendige arbejde.

Juul & Nielsen skal primært miljøsanere og totalrenovere 306 badeværelser, forebygge vandindtrængning fra altaner og etablere nye franske altaner på nordfacaderne. Alle boliger vil være beboet mens renoveringen står på.  Der vil derfor blive etableret midlertidige mobile bade– og toiletfaciliteter til de berørte beboere.

Barslund vil stå for friarealerne, hvor gårdrummene får et tiltrængt ansigtsløft. Der er her arbejdet med bæredygtige helhedsløsninger.

MILJØSANERING
Der er i forbindelse med renoveringen konstateret både PCB og bly i baderummene, der skal derfor forud for totalrenoveringen miljøsaneres, således at de nyrenoverede baderum ikke indeholder giftige stoffer.

BEBOET UNDER RENOVERINGEN
Det kan være et stort indgreb for beboerne at håndværkere skal have adgang til deres lejlighed og derfor er der allerede fra byggesagens start fokus på beboerkommunikation og beboerhåndtering. AAB har ansat en beboerkoordinator, som i tæt samarbejde med konsortiets byggeledelse vil sikre at beboerne bliver holdt informeret om byggesagens fremdrift.

>> Referenceark til download

FAKTA

Adresse: Vognmandsmarken 1-65

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen og Barslund I/S

Arkitekt: JJW Arkitekter A/S

Rådgivende Ingeniør: Lemming & Eriksson

Bygherre: Boligforeningen AAB, Byggeri

Udførselsperiode: 2016-2017

Byggesum: 55 mio. kr.

Herlevgårdsvej

Totalrenovering af to boligblokke, hvoraf den ene var beboet imens. Der blev blandt andet lavet nye køkkener og bad i 36 boliger samt nyt varmeanlæg
Juul & Nielsen, Glostrup
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Tel:   +45 43 42 13 11
Fax:   +45 43 42 13 12
Email:   info@juul-nielsen.dk
Juul & Nielsen, Århus
Mølbakvej 13
8520 Lystrup

Tel:   +45 86 21 10 33
Fax:   +45 86 21 09 33
Email:   info@juul-nielsen.dk