JUUL&NIELSEN

Juul & Nielsen trimmer byggeriet

Siden 2015 har Juul & Nielsen været medlem af Lean Construction DK og har engageret sig i at udføre og udbrede trimmet byggeri

Juul & Nielsen har i flere år beskæftiget sig med principperne for trimmet byggeri men i de sidste par år er processerne blevet optimerede og ensrettet, således at trimmet byggeri er implementeret og under stadig udvikling i hele produktionen.

Som en del af denne optimeringsproces blev Juul & Nielsen medlem af Lean Construction DK for både at bidrage, men også for sparring og inspiration til yderligere finjusteringer af interne processer.

Det er projektchef Martin van der Watt der står i fronten for udbredelsen af LEAN Construction i Juul & Nielsen udover at undervise og sparre med kollegerne er han også aktiv i foreningen og deltog således på LEAN Constructions årsmøde, hvor alle byggeriets parter deltog.

I maj måned tog Martin van der Watt til Japan for at deltage i LEAN Construction Danmarks “Kaizen Tour”, hvor deltagerne skulle se LEAN Construction i praksis. Vi fulgte ham i ugens løb gennem små videoklip og hørte om hans oplevelser og erfaringsopsamling.