JUUL&NIELSEN

Tidlig inddragelse af entreprenøren – workshop hos Molt Wengel

D. 5. oktober afholdt Molt Wengel Advokatpartnerselskab workshop i København om tidlig inddragelse af entreprenøren i byggeprojekter. Blandt deltagerne var projektchef i Juul og Nielsen, Martin van der Watt, der betegner workshoppen som et nødvendigt skridt i retning af at etablere samarbejder mellem byggeriets parter, der i højere grad er baseret på muligheder og fælles succes fremfor ansvar og risiko. Men begrebet bygbarhed er altså stadig et fyord i branchen iflg. Martin van der Watt.

Fokus på muligheder i stedet for risici
Byggeriets traditionelle rammer virker som en hæmsko for et dynamisk samarbejde, fordi parterne pr. tradition fokuserer på ansvar og risiko fremfor muligheder og fælles succes. Derfor handlede workshoppen bl.a. om Integreret Byggeri, en samarbejdsform, som gør op med byggeriets traditionelle faseopdeling og aftalemæssige rammer og som i højere grad lever op til bygherrens krav og også gør byggeprocessen nemmere for entreprenøren. Det handler om at finde den model og det aftalegrundlag, som gør, at alle parter med ro i maven kan bringe de centrale kompetencer i spil så tidligt som muligt og skabe et dynamisk samarbejde omkring projekteringen.

Forskellige modeller til forskellige behov
Jeg synes, det var en nødvendig og informativ workshop, fordi vi fik en forståelse for, at der er forskellige modeller med klare aftalegrundlag, som egner sig til forskellige projekttyper: ”Det strategiske samarbejde” er f.eks. oplagt for en bygherre med en stor volumen på bestemte projekttyper, mens ”Entreprenørens Projektgennemgang” f.eks. indeholder en betalt gransknings-ydelse, som bygherren vælger at lægge ind efter den traditionelle udbudsfase for at bekræfte den afgivne pris, men som han ikke er forpligtet til at anvende efterfølgende. De fleste af os kender også det tidlige udbud, hvor rådgiverne udarbejder hovedprojektet med input fra entreprenør, underentreprenører og underleverandører. Det er jo en forholdsvis enkel model for tidlig inddragelse på et tidspunkt, hvor ændringer endnu ikke koster noget og kan skabe stor værdi for projektet”, fortæller Martin van der Watt, der med et skævt smil også forklarer, hvorfor det er så svært at gøre i praksis, selvom ingen er uenige om, at det kun kan være sund fornuft at forsøge at skabe mere værdi for de samme byggekroner ….

Når vi løber tør for skruemus og ”bygbarhed” er et fyord
”Det er jo ingen hemmelighed, at vi alle sammen sidder fast i nogle gamle roller. Firkantet sagt tænker arkitekten i udtryk, ingeniøren i beregning – og så kommer entreprenøren vadende ind i lokalet som en elefant i en glasbutik, hiver sin lommeregner frem og spørger: Er det bygbart?” Det kan arkitekten og ingeniøren opfatte som en kritik af deres faglighed, men sådan behøver det ikke være, hvis man skal tro Martin van der Watt: ” Det handler om, at vi går i tidlig dialog med hinanden. Vi taler tit om, at vi er løbet tør for skruemus, når vi diskuterer en løsning. Arkitekten vil gerne have et bestemt udtryk, men hvem skal sætte de usynlige skruer der, hvor ingen kan komme til? En skruemus? Vi bruger også begrebet: ”Den flyver selv derop” – det ser flot ud, men det er for tungt og for stort og kan bare ikke lade sig gøre, med mindre betonelementet selv flyver derop og placerer sig, hvor det skal. MEN, hvis vi satte os sammen, kiggede på facaden, indkaldte leverandøren og fagentreprenøren og hver især stillede ham vores spørgsmål, så ville vi meget tidligt kunne afklare om og hvordan det her facadeudtryk kunne realiseres – og til hvilken pris”.

For Martin van der Watt er der ingen tvivl om, at alle parter kan drage fordel af, at entreprenøren inddrages tidligt uden, at det betyder, at man siger farvel til den sunde konkurrence og lægger sig blankt i hænderne på entreprenøren og hans økonomistyring:

Med den rette indstilling og det rigtige aftalegrundlag behøver bygherren ikke være bange for at bygge for dyrt. Man kan indhente kontrolpriser, og man kan afbryde samarbejdet, hvis det ikke lever op til forventningerne. Vi kan jo se, at den viden, vi kunne bidrage med i form af bygbare løsninger, ofte mangler i det færdigprojekterede materiale, vi får til kalkulation og udførelse på et tidspunkt, hvor det faktisk er for sent at påvirke byggesagen … Så sidder der nogle rådgivere og bygherrer, der har lyst til at afprøve det tidlige samarbejde omkring projekteringen med os, så hører vi i Juul & Nielsen meget gerne fra dem. Vi er jo ikke ude på at spille smarte, vi vil bare gerne bidrage med vores viden. Det kommer ikke kun de andre parter, men også os selv til gode”, slutter Martin van der Watt.

 Advokatfirmaet Molt Wengel er specialister i  entrepriseret. Læs mere om Integreret Byggeri, partnerskaber, udbud og strategisk planlægning, på: http://mowe.dk/ydelser/

>> Tilbage til nyheder