JUUL&NIELSEN

Strategisk Partnerskab – et tag-selv-bord for entreprenøren?

Med septembers debatmøde i Dome of Visions i Aarhus Havn, satte Rebus de strategiske partnerskaber på dagsordenen med et velkvalificeret panel af indlægsholdere og et engageret fremmøde fra byggeriets forskellige parter. For ingen er uenige om, at der skal nye måder til, hvis vi i fremtiden skal have mere og bedre byggeri for de samme penge. Spørgsmålet er mere hvordan.

Usikkerhed i forhold til udbudslovgivningen 
Selvom Københavns Kommune har været i gang med strategiske partnerskaber et års tid og på dagen gav en grundig status på processen, er det for rigtig mange stadig svært at se vejen derhen. Som en af indlægsholderne, advokat Kurt Helles Bardeleben og partner i DLA Piper Advokater, udtrykte det: ”Branchen er præget af trykket fra udbudsregimet. Mange bygherrer er bange for at gøre noget forkert, for udbud er jo sundt. Det giver konkurrence og sikrer mod korruption og nepotisme. Men vi afskaffer jo ikke konkurrencen, vi flytter den bare et andet sted hen, hvor den ikke virker kontraeffektivt”.

Derfor blev en væsentlig del af debatten: Hvordan gør vi det så i praksis? Hvad er den formelle ramme, som kan skabe så meget tryghed, at vi tør tage det første skridt ud i partnerskaberne?

Sådan undgår vi tag-selv-bordet
For mange bygherrer er frygten bl.a., at et strategisk partnerskab bliver et tag-selv-bord for entreprenøren. Her blev elementer som maxpris, fast DB, tjekning af priser via Molio-prisbøger, kravet om åben økonomi og en klausul om, at man kan standse samarbejdet med øjeblikkelig varsel, hvis der er mistanke om ”urent trav” nævnt som aktuelle foranstaltninger. Men som Rasmus Brandt Lassen fra Byggeri København også fremhævede det: ”Et strategisk samarbejde er et langsigtet samarbejde, hvor man sammen høster erfaringer, og gentager det, der virker. Det er en udvidelse af den gængse rammeaftale. Det strategiske partnerskab handler først og fremmest om at optimere processerne i fællesskab og er baseret på et åbent samarbejde, et fælles værdisæt og – tillid”.

Rebus har sammen med bl.a. DLA Piper Advokater udviklet et komplet udbudskoncept til fri afbenyttelse. Det kan downloades på  http://rebus.nu/viden-og-vaerktoejer/udbudskoncept/

>> Tilbage til nyheder