JUUL&NIELSEN

Skt. Pauls kirke i Aarhus - nu med englevinger

Ombygningen af Skt. Pauls Kirke i det centrale Aarhus er en kirkeudvidelse af de mere synlige, idet man på hver af kirkens langsider har tilbygget i alt 6 fleksible kontor- og møderumsenheder i glas og kobber. Der er kun rosende ord om projektet, både fra de besøgende og fra kirkens faste medarbejderstab, som har fået et større antal nye kvadratmeter til personale- og forsamlingsfaciliteter i en æstetisk vellykket løsning af høj håndværksmæssig kvalitet.

Hvad gør man, når en velbesøgt kirke fra 1887 mangler plads og skal skaffe flere funktionelle kvadratmeter på et meget begrænset areal i bynært område? Kravene til projektet var høje, både hvad angår æstetik, funktion og udførelse, og arkitekt E + N Arkitektur (tidl. Exner) ønskede at bevare den eksisterende kirkebygning så synlig som muligt. Derfor blev tilbygningen tegnet som 2×3 kontor- og møderumsenheder i glas og kobber, som er så transparente, at de visuelt integreres i de eksisterende langsider som gennemsigtige englevinger, hvilket fremhæver kirkens oprindelige stræbepiller*. Det skaber en visuel markering af det nye op mod det eksisterende, et princip Inger og Johannes Exner også anvendte ved restaureringen af Koldinghus (1972-92), hvor nyt og gammelt tydeligt spiller op mod hinanden.

Et let og gennemtænkt udtryk med høje udførelseskrav
Foruden tilbygningen på kirkens langsider bestod kirkeprojektet på Sankt Pauls Plads af en række indvendige renoverings – og ombygningsarbejder, som omfattede en udvidelse af det eksisterende forsamlingsrum, udgravning af et nyt rum under det vestlige tværskib med lift og trappe, samt etablering af nye toiletter, herunder handicaptoilet i de to eksisterende tårnrum. Det indvendige udtryk er – som det ydre – præget af gennemsigtighed og lethed med bl.a. glasdøre, som er bygget ind i væggene.  Materialer i bl.a. kobber underbygger kirkens oprindelige udtryk i en række æstetisk gennemtænkte løsninger, der også har stillet høje krav til de udførende:

”Med i alt 13 fagentrepriser har arbejdet været præget af en høj grad af dialog mellem parterne”, fortæller projektleder Jakob Troldtoft, Juul & Nielsen. ”Der er tale om en meget høj håndværksmæssig kvalitet, hvor entreprenører og rådgivere sammen har gennemgået og afklaret løsningerne. Der har været et kæmpe engagement og bidrag fra vores fagentreprenører. Opgaven var kompleks og gav virkelig mulighed for at vise sin faglige kunnen, og alle har været indstillet på, at kun det bedste var godt nok”.

Ny tilgængelighed og sammenhæng i hverdagen
Foruden det æstetiske udtryk, var tilgængeligheden en vigtig parameter i forhold til bl.a. kirkens brugersegment af ældre.  Med lift, handicaptoilet og indvendig forbindelse til personale- og forsamlingsfaciliteter, som før lå under kirken og i sognehuset ved siden af selve kirken, er der nu skabt fuld forbindelse mellem sognehus og kirkebygning. Det betyder, at funktionerne nu er samlet omkring kirkerummet og meget let tilgængelige.

Det skaber ifølge Finn Bruun Ravnsbæk, bygherre og formand for kirkens menighedsråd, en helt ny sammenhæng i hverdagen, både for kirkens ansatte og brugerne af kirken, som har rigtig mange aktiviteter hver uge og også lægger hus til adskillige koncerter hvert år:
”Ud over nogle fantastisk smukke og funktionelle nye lokaler, har vi ved ombygningen fået en meget bedre sammenhæng mellem kirke og sognegård, som gør aktiviteter for brugere i alle aldersklasser meget lettere. Vi har f.eks. babysalmesang i kirken med efterfølgende legestue i sognegården. Det er mange mødre og babyer og barnevogne at få frem og tilbage på meget begrænset plads. Nu kan vi gå uhindret mellem kirkerum og forsamlingsfaciliteter. Samtidigt har vi fået en smuk og harmonisk tilbygning i et tæt befolket byområde, hvor man ikke bare kan bygge ubegrænset til”, fortæller menighedsrådsformanden, som understreger, at både menighedsråd, medarbejdere og menighed har været meget tilfredse, både med forløbet og med det endelige resultat: ”Vi haft en rigtig god proces med en entreprenør, som forstod opgaven, som kunne håndtere nabo- og brugerbehov og som vi, fra andre projekter vidste, kunne levere den ønskede kvalitet”.

Tæt samarbejde med bygherre omkring optimering
Samarbejdet resulterede ikke bare i en høj løsningskvalitet men også i optimering af de projekterede løsninger: ”Vi fandt blandt andet en alternativ løsning til konstruktionen af de udvendige kontor- og møderumsenheder, som fuldt ud indfriede det ønskede udtryk, men som var langt mere økonomisk og sparede bygherre for en hel del penge”, fortæller Jakob Troldtoft, som gennemførte projektet, mens kirken var i fuld brug.

De nye lokaler blev indviet i september 2017.

*Stræbepiller er de udvendigt synlige forstærkningspiller, man opførte ved gotiske kirkebygninger for at undgå de gennemgående svære murmasser og koncentrere modstandskraften på de enkelte, mest udsatte støttepunkter.

 LÆS OGSÅ:

Fakta om ombygningen, Skt. Pauls Kirke, Aarhus

>> Tilbage til nyheder