JUUL&NIELSEN

Når detaljen tæller – brugertilpasning af laboratorier på Panum

Juul & Nielsen har mange års erfaring med laboratoriebyggeri og har udført renovering, ombygning og genopretning af adskillige laboratoriebyggerier i årenes løb. Lige nu pågår arbejderne med brugertilpasning af laboratorier i Mærsk Tårnet på Panum, og ifølge projektchef Martin van der Watt, Juul & Nielsen er laboratorieindretning en helt særlig disciplin: Her er det detaljen, der tæller.

Mærsk Tårnet, blev hurtigt et af Københavns nye vartegn, da den markante udvidelse af Panum Instituttet på Blegdamsvej stod færdig i slutningen af 2016 og tilførte Københavns Universitet Sundhedsvidenskabelige fakultet i alt 43.000 helt nye m2 til undervisning, auditorier, kontorer og forskningslaboratorier. På det tidspunkt udførte Juul & Nielsen kompletteringsentreprisen. I dag, ca. 3 år senere, er Juul & Nielsen tilbage i Mærsk Bygningen, i fuld gang med en brugertilpasning af laboratoriefaciliteterne til virksomheder, der lejer sig ind på de omkring 10.000 m2, der udgør bygningens laboratorieareal.

Laboratoriebyggeri er en disciplin for sig
Umiddelbart lyder det ikke specielt indviklet: Noget murer-, maler- og tømrerarbejde, lidt ventilation, en del udsugning, en hel del mørklægning, flytning af nogle systemvægge i glas – og så selvfølgelig 1300 automatiserede døre. Men ifølge Martin van der Watt, Juul & Nielsens projektchef på sagen, er laboratoriebyggeri en helt særlig disciplin. Det skal nemlig blandt andet leve op til en række lovgivningsmæssige krav, som gælder for arbejde med genetisk modificerede organismer (GMO) i sterile miljøer, hvilket omfatter forsøg, forskning, analyse og opbevaring og fremstilling af genetisk modificerede organismer:

”Alene de 1300 døre har en kompleks automatik, der skal spille sammen med KU´s ADK-system (adgangs- og kontrolsystem) i forhold til døre, sluser og interlock og tilpasses forskellige adgangsniveauer og timingen af de perioder, hvor der slet ikke er adgang til et bestemt laboratorie i et vist antal timer. Oveni kommer tæthedskravene til laboratoriebyggeri, udsugning og niveauer for undertryk/overtryk, finjustering af pumper til ventilationssystemer, afskærmning og mørklægning, som består af folie på glas med en fuge, som skal leve op til bestemte GMO-krav omkring tæthed og rengøringsvenlighed”, forklarer Martin van der Watt. Derfor er tæt koordinering og dialog en del af projektlederens hverdag.

Detaljen kan være afgørende for om det hele fungerer
”Et godt eksempel på, hvor mange detaljer, man skal tage hensyn til i laboratoriebyggeri er netop de automatiserede døre: Når du ændrer noget i én af de funktioner, der har indflydelse på, om en laboratoriedør åbner og lukker forsvarligt – og på det tidspunkt, hvor den skal – kan det have indflydelse på alle de efterfølgende funktioner. Derfor er det nødvendigt at drøfte de konsekvenser, f.eks. en ændring vil få, med dem der har detailekspertisen og sikre at tingene fungerer helt ud i sidste led, i det her tilfælde låsesmeden – og vigtigst af alt – brugerne”

En bygning i drift kræver tæt daglig dialog med bygherre og brugere
Dialog er i det hele taget et væsentligt redskab i Martins hverdag på Panum:

”Vi arbejder jo side om side med områder i fuld funktion, som vi skal tage maksimalt hensyn til, og det kræver dialog og koordinering. Det gælder særligt i forhold til de arbejder, som medfører støj og støv eller som griber ind i bygningens daglige, tekniske funktioner”, fortæller van der Watt. ”Her detailkoordinerer vi med bygherres byggeleder, som varetager kontakten til brugerne i bygningen, så vi sikrer, at laboratorier og kontorer omkring os, fungerer med færrest mulige gener. Det betyder blandt andet, at vi udfører de mest belastende arbejder om natten og i perioder, hvor der er færre mennesker i bygningen”.

LÆS OGSÅ:

Fakta om laboratoriebyggerierne (se FAKTA-boks til højre)

Mikkelsen Arkitekter om Damesalen

>> Tilbage til nyheder

Læs også

LABORATORIESAGER DE SENESTE 5 ÅR
Foruden Risø (DTU) har Juul & Nielsen på KU renoveret klassificerede laboratorier til genteknologisk arbejde på August Krogh Instituttet, ombygget laboratorier til forskning i human ernæring for KU Science, total-renoveret laboratoriefaciliteter til farmakologisk arbejde for Biologisk Institut, opført forskningslaboratorier på Institut for Idræt og Ernæring og deltaget i genopretningen af forskningslaboratorier for Panum Instituttet.

Udvalgte laboratoriebyggerier

Mærskbygningen

Kompletteringsentreprisen

Vi er stolte over at have medvirket til at bygge Københavns nye vartegn. Med kompletterings-entreprisen har vi været med til at forme det indvendige af bygningen. Blandt andet den flotte vindeltrappe