JUUL&NIELSEN

Sporten og Vejret flytter til Aarhus

Ombygningen af Danmarks Radios nye studiefaciliteter i Aarhus Havn er i fuld gang. Fra årsskiftet skal DR nemlig sende Sporten og Vejret fra Dokk 1 i Aarhus. Juul & Nielsen vandt i foråret fagentreprisen for de tømrer- og alufacadearbejder, som skal stå klar i begyndelsen af november, hvorefter DR overtager selve indretningen af studiet.

GENNEMSIGTIGT TV-STUDIE
Det 220 m2 store TV studie med tilhørende køkken- og toiletfaciliteter kan med sine 6 meter høje glas-aluvægge på begge sider betegnes som yderst gennemsigtigt. Fra biblioteksområdet kan man se direkte ind i studiet. Fra studiet er der udsigt over havnefronten. Det betyder, at de lidt over 1,3 mio. gæster, der på årsbasis besøger Dokk1, fra 2018 vil kunne nyde havneudsigten og samtidigt følge TV-transmissionerne gennem de store ruder – dog helt uden lyd.

”Det er en kompleks opgave med meget få standardløsninger – vi tilpasser studiet 100 % til DR´s krav”, fortæller Juul & Nielsens projektleder Jakob Troldtoft Andersen: ”Den rette lydisolering er et væsentligt punkt for DR. Her skal niveauet ligge på det, der teknisk set hedder 40 DB. Det stiller krav både til materialevalget og den måde, vi konstruerer studiet på”.

LOGISTIKLØSNING DER GENERER BRUGERNE MINDST MULIGT
Dertil kommer logistikken, hvor Juul & Nielsen i samarbejde med leverandørerne har valgt at levere materialerne med kran i stedet for at transportere dem fra grundniveau ad elevatorer gennem huset til indbygningsstedet. ”Det vil tage 38 minutter pr. leverance at levere den gennem huset. Det løber op i rigtig mange timer – bare på en uge. Vi arbejder i et hus, der er i fuld funktion og har rigtig mange besøgende hver dag, og vores mål er altid at minimere generne for brugerne mest muligt. Derfor måtte vi finde et alternativ”, fortæller Jakob Troldtoft.

DOKK1 – EN DEL AF ET KOMMUNENS STORSTILEDE HAVNEPROJEKT
DOKK1 er en del af Aarhus Kommunes storstilede anlægsprojekt for Aarhus Havnefront, Urban Media  Space, som med støtte fra bl.a. Realdania og et anlægsbudget på ca. 2 mia. kr. stod færdigt i 2015. Foruden DR huser den prominente bygning bl.a. Aarhus Kommunes Hovedbibliotek og kommunens borgerservice.  Dokk1, som har fået stor international bevågenhed, er tegnet af Schmidt Hammer og Lassen Architects. Huset er tænkt som et offentligt rum, hvor borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere kan møde hinanden i samarbejde, udvikling og leg.

>> Tilbage til nyheder