JUUL&NIELSEN

Adfærdsregler for konkurrence

Juul & Nielsen ønsker til enhver tid at medvirke til, at branchens kunder får de bedste løsninger, der passer til deres behov og ønsker.   

Det gør de blandt andet ved at branchens spillere arbejder i sund og fri konkurrence. I Juul & Nielsen understøtter vi dette ved blandt andet at sikre overholdelse af de konkurrenceretlige regler, der er fastsat for branchen, og i øvrigt aktivt at bakke op om ethvert tiltag der stimulerer fri og sund konkurrence.

Nærværende skriv er Juul & Nielsens ”Adfærdsregler for konkurrence”. Et regelsæt som første gang blev introduceret i 2011 og som løbende udvikles og opdateres. Reglerne er fast forankret i vores arbejdsgange, og er en vigtig del af vores holdninger og værdier.

Som ny medarbejder i Juul & Nielsen gennemgår vi regelsættet grundigt, og som en del af vores kvalitetssikring, har vi løbende dialog om reglerne i de respektive afdelinger.

Adfærdsreglerne er desuden tilgængelige på Juul & Nielsen´s hjemmeside og intranet, og udvalgte medarbejdere undervises løbende i reglernes anvendelse og betydning i vores tilbudsprocesser.

I Juul & Nielsen ønsker vi at være på forkant med udviklingen, og det vigtigste element i dette er vores kunder. Derfor er vi proaktive i forhold til at sikre netop kunderne de bedst tænkelige betingelser, både i valg af samarbejdspartner og i udførelse af løsninger, der lever op til deres behov og ønsker.

God læselyst!

>> Adfærdsregler for konkurrence

Tommy Nielsen, Administrerende Direktør
Claus Juul Hansen, Direktør