JUUL&NIELSEN

3 skarpe til Juul & Nielsen om strategiske partnerskaber

”Efter min mening bør branchen gøre, som man gjorde i gamle dage, hvor arkitekten spurgte tømreren og murermesteren til råds under projekteringen og skabte bygbare løsninger. Den dialog er jo ikke mulig, sådan som man byder projekter ud i dag, men det er den dialog, vi skal tilbage til” … Webredaktionen har stillet 3 skarpe om strategiske partnerskaber til Tommy Nielsen, adm. dir. i Juul & Nielsen.

Læs hans svar her.

 1.       Hvad kan du som entreprenør bruge debatten om strategiske partnerskaber til?

 TN: Jeg ser debatten om strategiske partnerskaber som en del af fremtiden, fordi den handler om nye måder at arbejde sammen på. Hvis vi skal øge værdiskabelsen på det enkelte byggeprojekt og værdiskabelsen i hele byggeriets værdikæde, er den debat nødvendig. Der er et stort behov for at udfordre byggeprojekternes tilblivelse på et langt tidligere tidspunkt og gøre op med den måde, vi skaber byggeprojekter på i dag. Vi vil gerne bidrage med vores viden langt tidligere i processen. Efter min mening bør vi gøre, som man gjorde i gamle dage, hvor arkitekten spurgte tømreren og murermesteren til råds under projekteringen og skabte bygbare løsninger. Den dialog er jo ikke mulig, sådan som man byder projekter ud i dag, men det er den dialog, vi skal tilbage til.

2.       Kan du følge bygherrens frygt for, at strategiske partnerskaber bliver et tag-selv bord for entreprenøren?

TN: Egentlig ikke! For mig at se handler det om det stik modsatte. Et strategisk partnerskab er et åbent og gennemsigtigt samarbejde baseret på tillid, hvor vores opgave som entreprenør er at bidrage med de bedste udførelsesmetoder og løsninger og dermed den optimale økonomi, fordi vi tilfører projektet den relevante bygbarhed og kvalitet indenfor en fastsat økonomisk ramme. Det er jo også til entreprenørens fordel, at vi etablerer et trygt og åbent samarbejde med bygherren. Med en fast pris, et fast DB, åben økonomi osv., får alle den nødvendige ro i maven til at koncentrere sig fuldt ud om projektet i stedet for at kæmpe om tingene og bekymre sig om, hvorvidt vi kan tjene penge på sagen – eller sende ekstra regninger til bygherren – vi har jo selv haft ansvar for en del af løsningerne.

3.       Hvordan ser du anvendeligheden af et komplet udbudskoncept som det, Rebus f.eks. har udviklet – kan man bruge det til noget som mindre entreprenørvirksomhed – eller mindre kommune?

TN: Jeg ser det som en opfordring til at mobilisere noget gensidig tillid og prøve det af – og gerne i mindre skala, hvor man starter med et enkelt projekt og prøver hinanden af som samarbejdspartnere. Kontraktparadigmet f.eks. skaber jo den fornødne juridiske ramme, så det ikke bare er tillid i lange baner, men en ”reguleret tillid”, med nogle faste og fornuftige holdepunkter. Og så skal man jo altså ikke glemme, at det er de færreste mennesker, der ikke ønsker at vise tillid. Der er bare nogle af os, der skal være modige og åbne ballet og gå foran. Som jeg ser det, har vi ikke noget at tabe, tværtimod – vi har alle sammen alt at vinde!

LÆS OGSÅ:

Strategisk Partnerskab – et tag-selv-bord for entreprenøren?

Debatmøde om Strategiske Partnerskaber i Aarhus: http://rebus.nu/aktuelt/strategiske-partnerskaber-vejen-til-innovation-i-byggebranchen/

>> Tilbage til nyheder

Læs også

Læs mere om Rebus og debatmødet i Aarhus: http://rebus.nu/aktuelt/strategiske-partnerskaber-vejen-til-innovation-i-byggebranchen/

Download udbudskoncept for Strategiske Partnerskaber:http://rebus.nu/viden-og-vaerktoejer/udbudskoncept/

Læs mere om Byggeri Københavns strategiske samarbejde: https://byk.kk.dk/artikel/strategiske-partnerskaber-0