JUUL&NIELSEN

Skovvænget, Plejeboliger, Ballerup

Ombygning af udslusningsboliger.  12 et-rumsboliger blev ombygget til 6 to-rums boliger. Opgaven blev udført i to etaper, hvor den ene halvdel var beboet, mens den anden blev sat i stand.

FAKTA
Bygherre: Region Hovedstadens Psykiatri
Bygherrerådgiver: Tegnestuen E
Entrepriseform: Totalentreprise
Arkitekt: SITE
Ingeniør: Henrik Langkilde
Areal: 750 kvm
Periode: 2008 – 2009
Byggesum: 10 mill.