JUUL&NIELSEN

Rammeaftale Høje-Taastrup

RAMMEAFTALE MED HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

Bygningsvedligeholdelse og mindre bygningsarbejder i miniudbud. Tømrer- og snedker-, og Glarmesterarbejde

FAKTA
Bygherre: Høje-Taastrup Kommune
Løbetid: 1.2.2014 – 31.12.2015 med option på 2 x 12 måneder – aftalen er forlænget

Eksempler på sager

 • Bostedet Thorsholm
 • Høje Taastrup Kultur Center
 • Gadehaven Ungdomsklub
 • Høje Taastrup svømmehal
 • Hedehusene Skole
 • Fløng Skole
 • Agerhønen og Flinteby daginstitutioner
 • Regnbuen mv.
 • Elverhuset
 • Center for Ejendomme
 • Borgerskolen
 • Børnehaven Lunden
 • Gadehavegårdsskolen
 • Reerslev SFO
 • Reerslev Børnehave