JUUL&NIELSEN

Mærsk Bygningen - Komplettering

VI ER MED TIL AT BYGGE KØBENHAVNS NYE VARTEGN
Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbygger Panum-komplekset med Mærsk Bygningen og Juul & Nielsen udfører kompletteringsentreprisen i den 15 etagers høje forskerbygning.

De nye kvadratmeter vil hovedsageligt gå til undervisningslokaler og auditorier samt forskningslaboratorier, hvor seks af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets institutter skal udføre frontlinjeforskning inden for områder som kræft, demens, sukkersyge, hjertesygdomme og allergi. Derudover bygges også ny kantine, cykelkælder og ny hovedindgang.

Arealet fordeler sig med 24.700 m² laboratorier, kontorer og fællesfunktioner + 18.000 m² foyer, kantine, auditorier, undervisningslokaler og teknik.

KOMPLETTERINGSENTREPRISEN
Vi skal bl.a. udføre følgende opgaver. Skeletvægge, glasvægge, indvendige døre, glasværn, indvendig solafskærmning.
vindeltrapper, mv.

Når bygningen står færdig vil vi bl.a. have udført og opsat:

  • 25.000 kvm vægge af forskellige typer
  • 1.300 indvendige døre
  • 6000 kvm glas systemvægge
  • Den 75 meter høje  vindeltrappe i Atrium samt de øvrige trapper i bygningen
  • 3.000 stk indvendige screens
  • 1.500 stk Cykelstativer i kælder

Vore snedkerier vil levere inventardelen af entreprisen.

>> Referenceark til download

FAKTA

STORENTREPRISE

Adresse: Blegdamsvej, København

Storentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: C.F. Møller

Rådgivende Ingeniør: Rambøll

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Udførselsperiode: 2014 - 2015

Areal: 42.700 kvm

Byggesum: 126 mill.

 

 

Hjortespringbadet

Overdækning af friluftsbad

Efter mere end 40 år som friluftbad blev Hjortespringbadet overdækket. Vi har bl.a. monteret de nedhængte lofter over bassinerne