JUUL&NIELSEN

Lyngby-Taarbæk Kommune

2-ÅRIG RAMMEAFTALE INDENFOR BYGNINGSVEDLIGEHOLD

Vedligeholdelsesopgaver i mindre fagentrepriser på kommunens eksisterende ejendomme. Ejendommene omfatter administrationsbygninger, daginstitutioner, skoler, beboelse, plejehjem, handicapboliger, bofællesskaber samt bygninger for idræt og fritid samt kultur.

FAKTA

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune
Entrepriseform: Fagentrepriser
Periode:  2011 – 2015 med option på 2 x 12 måneder – aftalen er forlænget
Indhold af aftalen: Bygningsvedligehold