JUUL&NIELSEN

KU Science 782-74

Renovering af 45 laboratorier fordelt på 5 blokke.
Bygning 782-74 indeholder funktioner for henholdsvis Institut for Human Ernæring – IHE og Institut for Fødevarevidenskab –IFV. Institutterne ombygges kun delvist.

BYGNINGEN ER I DRIFT UNDER OMBYGNINGEN
Derfor blev ombygningen udført i tæt samarbejde med brugere og byggeledelse, der således deltog aktivt i tidsplanlægningen. Der blev udvist stor fleksibilitet i udførelsen og de mest tunge og støjende arbejder blev udført efter normal arbejdstid. Af hensyn til støvgener blev der opført interimsvægge fra gulv til loft, således at de områder, der var i brug kunne anvendes samtidig med at ombygningen fandt sted.

UDFORDRENDE LOGISTIK
Da bygningerne var i drift og flere af trappeopgangene var nødudgange for andre blokke var det vigtigt at logistikken på byggesagen var gennemtænkt. Oprydning og friholdelse af gangarealer og trapper var vigtige hovedelementer heri.

 

FAKTA

Adresse:
Rolighedsvej 30, Frederiksberg

Hovedentreprenør:
Juul & Nielsen A/S

Totalrådgiver:
Wiberg arkitekter

Projekteringsleder og KS ansv.:
Rambøll A/S

Projekterende ingeniører:
Midtconsult Rådg. Ing. og Damgaard Rådg. Ing

Bygherre:
Bygningsstyrelsen

Udførselsperiode:
2014 - 2016

Byggesum:
11 mio. kr.

Ny overbygning på Damesalen

400 m2 nye kontorer

Vi opfører nye lokaler til Institut for Idræt og ernæring. Der er tale om en overbygning på Damesalen udført helt i glas.