JUUL&NIELSEN

KU Biologisk Institut Farma-bygningen

OMBYGNING AF KONTORER OG LABORATORIER
Arbejderne omfatter i hovedtræk renovering og nyindretning af eksisterende kontorer og laboratorier i hovedentreprise, herunder tekniske installationsarbejder i forbindelse med nyt laboratorieinventar, på etage 1, 3 og 4 i Farmabygningen. Endvidere enkelte arbejder i etage 0.

BYGNING I DRIFT
Der skulle undervejs i byggeprocessen tages hensyn til at bygningen fortsat var i drift. Således skulle der stadig gennemføres undervisning og forskning i de uberørte områder.

Byggearbejderne blev derfor planlagt i tæt samarbejde med KU Farmas repræsentanter samt Bygningsstyrelsen.

NYT LABORATORIEINVENTAR OG TEKNISKE INSTALLATIONER
Flere af lokalerne var laboratorier, der skulle totalrenoveres. Nye krav til ventilation og sug gjorde det nødvendigt at opføre en helt ny teknikbygning på taget, så der blev plads til det nye pladskrævende ventilationsanlæg. Alle de renoverede laboratorier fik helt nyt inventar.

FAKTA

Adresse:
Universitetsparken 4, København

Bygherre:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Entrepriseform:¨
Hovedentreprise

Arkitekt:
Nøhr & Sigsgaard

Ingeniør:
COWI A/S

Areal:
2.400 kvm

Periode:
2011 -2013

Byggesum:
31 mio. kr. 

Mærskbygningen

Kompletteringsentreprisen

Vi er stolte over at have medvirket til at bygge Københavns nye vartegn. Med kompletterings-entreprisen har vi været med til at forme det indvendige af bygningen. Blandt andet den flotte vindeltrappe