JUUL&NIELSEN

Damesalen

NYE LOKALER TIL INSTITUT FOR IDRÆT OG ERNÆRING
Københavns Universitet, Institut for Idræt og ernæring råder over to gymnastiksale Damesalen og Herresalen, der begge er opført i begyndelsen af 20’erne. I 1995-96 udførte man en overbygning på Herresalen og nu udvider man instituttets areal med 400 m2 med en overbygning på Damesalen.

Der indrettes i den nye overbygning testlaboratorier, mødelokaler og opholdsrum. Arbejdspladserne er placeret mod nord, øst og vest, mens teknik og trapperum er placeret mod syd, hvor facaden er mere lukket og isoleret for at undgå overophedning.

HELT I GLAS
Overbygningen på Damesalen udføres helt i glas. Den er enkel i sin form med store 3-lags termoruder, der måler 1,5 x 4,2 m. termoglassene har indbyggede vakuum paneler. Der er Dow Corning vakuum isolering og Okalux dagslysfiltrering i samme termorudepanel, der således kan indeholde både transparente, lukkede og translucente felter.

Der vil være oplukkelige felter i facaden, så det er muligt at skabe en naturlig ventilation i overbygningen.

Der er i facadeløsningen taget højde for bygbarhed, ydeevne, budget og tidsramme.

SUPERSPÆNDENDE BYGGESAG FOR JUUL & NIELSEN
Hos Juul & Nielsen imødeser vi opstarten på denne meget interessante byggesag, hvor vi kommer til at stifte bekendtskab med en helt ny teknologi indenfor facadeløsninger i glas.

Sagen er kommet godt fra start og forventes at stå færdigt med årets udgang.

FAKTA

HOVEDENTREPRISE

Adresse: Nørre Allé 51-53, København

Hovedentreprenør: Juul & Nielsen A/S

Arkitekt: Mikkelsen Arkitekter

Rådgivende Ingeniør: EKJ Rådg. Ing.

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Udførselsperiode:  2015

Areal: 400 kvm

Byggesum: 14,9 mill.

 

 

Skovskolen

Nyt træhus til Skovskolen

Skovskolen i Nødebo er blevet beriget med en 820 kvm ny bygning udført i træ. Den nye bygning rummer primært undervisningslokaler, fælles rum og grupperum.