JUUL&NIELSEN

Daginstitutionen Sundpark

Nuværende 5 gruppers integreret institution Sundpark skal udbygges med 4 børnehavegrupper til i alt 88 børn. Den nye bygning er i 2 etager og sammenbygges med eksisterende 1 etages bygning, så der opnås bedst mulig sammenhæng.

Den nye bygning er samlet på 755 m2 og ombygning af eksisterende bygning er 90 m2 – der etableres ny liggehal på 33 m2, samt ombygning og nybygning af skure.

TILBYGNING:
De nye grupperum opdeles i et større rum og et stillerum på i alt 45 m2 med dertilhørende puslerum og depotrum. I tilbygning er yderligere tørrerum, rengørings- og vaskerum, lederkontor, 2 samtalerum og personalerum og personaletoilet. Tilbygningen indeholder også et opvarmet ude-toilet, kun med adgang udefra.

Mellem de nye grupperum og nuværende bygning, etableres ny hovedindgang og nyt fællesrum i 2 etager. Trapper fra fællesrum og fra grupperum giver gode adgangsforhold til legepladsen.

OMBYGNING AF EKSISTERENDE BYGNING:
Nuværende køkken ombygges og udvides til et helt nyt produktionskøkken på 74 m2. Der etableres et pædagogisk køkken med en åbning og arbejdsbord mellem køkken og eksisterende fællesrum.

LANDSKAB:
Legepladsen omkring bygningen bliver generelt ændret og forbedret med en helt ny legeplads ved den nye tilbygningen.

BYGGEPROCES:
Byggeriet skal foregå imens institutionen er i drift, der stilles derfor store krav til Juul & Nielsens styring af sagen og koordinering med byggeledelse og institutionens leder. Det er vigtigt tidsplanen for byggeriets faser overholdes.

 

FAKTA

Adresse:
Strandlodsvej 73, 2300 Kbh. S

Hovedentreprenør:
Juul & Nielsen A/S

Arkitekt:
Rubow Arkitekter A/S

Rådgivende Ingeniør:
DOMINIA

Bygherre:
Københavns Kommune

Udførselsperiode:
2016 - 2017

Byggesum:
19 mill.

 

Gerbrandskolen

Udvidelse i 3 etager

3 etagers nybygning samt ombygning af faglokaler giver en mere overskuelig inddeling og sammenhængende struktur